Chào mừng bạn đến với website THCS Võ Trường Toản
Thứ ba, 2/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 909

Nội dung ôn tập GDCD 9 - HK II- NH 2018-2019

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là gì?

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018– 2019

MÔN: Giáo Dục Công Dân 9

 

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

1. Gia đình là : - Chiếc nôi nuôi dưỡng mỗi người;

                           - Môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách.

2. Pháp luật nước ta qui định: (Trích điều 34, 35, 47 và 48 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000)

a) Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, ông bà:

- Cha mẹ :

          + Thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng con thành công dân tốt;

          + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con;

          + Không được phân biệt đối xử, ngược đãi, xúc phạm, ép con làm điều trái pháp luật, trái đạo đức.

- Ông bà :

          + Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu;

          + Sống mẫu mực và nêu gương tốt cho cháu.

  b) Nghĩa vụ và quyền của con, cháu:

- Yêu quí, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà;

- Chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ;

          - Nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.

c) Anh chị em phải có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.

3. Ý nghĩa:  Những qui định trên nhằm:

- Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc;

- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

 

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

1. Thế nào là quyền tự do kinh doanh ?

              - Kinh doanh là hoạt động, sản xuất hàng hoá, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận.

              - Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân lụa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

              - Tự do kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật và sự quản lí của Nhà nước.

 

2. Thuế là gì ? Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tồ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung.

  • Thuế có tác dụng:

+ Giúp ổn định thị trường

+ Điều chỉnh cơ cấu kinh tế

+ Đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của công dân.

              - Tuyên truyển vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ về kinh doanh và thuế.

              - Đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

 

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

1. Lao động là gì?

              - Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội.

              - Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.

              - Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.

2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.

       a. Lao động là quyền của công dân.

Công dân có quyền tự do :

              - Sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm,

              - Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

         b. Lao động là nghĩa vụ của công dân:

              - Lao động là phương tiện để tự nuôi sống bản thân và gia đình.

              - Góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

3. Trách nhiệm của Nhà nước:

              - Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động.

              - Khuyến khích, tạo thuận lợi và giúp đỡ các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề.

4. Quy định của pháp luật về lao động đối với trẻ em.

              - Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.

              - Cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm …

              - Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

     - Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động.

 

 

 

 

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

1. Thế nào sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

     a. Sống có đạo đức là :

- Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

- Đặt lợi ích của xã hội, của dân tộc trên lợi ích của cá nhân.

b. Tuân theo pháp luật: là sống và hành động theo những quy định của pháp luật.

2. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có quan hệ với nhau:

- Người có đạo đức biết tự giác tuân theo pháp luật.

- Người tôn trọng pháp luật biết xử sự có đạo đức.

3. Vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

              - Giúp con người tiến bộ không ngừng, làm nhiều việc có ích cho mọi người và xã hội.

              - Được mọi người yêu quý, kính trọng.

4. Trách nhiệm công dân - học sinh :

Tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân trong cuộc sống có đạo đức và tự giác tuân theo pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87