Chào mừng bạn đến với website THCS Võ Trường Toản
Thứ ba, 2/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 703

Nội dung ôn tập GDCD 7 - HK II - NH 2018-2019

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam là gì? Vì sao cần bảo vệ Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Bảo vệ Di sản văn hóa? Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018– 2019

MÔN: Giáo Dục Công Dân 7

 

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.

1. Quyền được bảo về, chăm sóc và giáo dục của trẻ em:

- Quyền được bảo vệ: quyền có khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

- Quyền được chăm sóc: chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa.

- Quyền được giáo dục: được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá thể thao…

2. Bổn phận của trẻ em:

- Yêu Tổ quốc.

- Tôn trọng pháp luật.

- Kính trọng ông bà, cha mẹ.

- Chăm chỉ học tập.

- Không sa vào tệ nạn xã hội.

3. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội:

 Tạo mọi điều kiện để trẻ em thực hiện tốt quyền của mình (trách nhiệm trước tiên là gia đình).

 

Bài 14: Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

1. Môi trường là gì ?

- Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người.

- Có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên.

2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ?

- Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên;

- Con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống.

3. Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên :

- Cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

-  Phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con người. 

4. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

- Giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường.

- Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu.

- Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

5. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên :

      -  Nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia; là sự nghiệp của toàn dân.

      - Nghiêm cấm mọi họat động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường.

 

Bài 15: Bảo vệ Di sản văn hóa.

Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

2. Ý nghĩa:

- Là cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc;

- Thể hiện công đức của tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc.

- Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.

3. Quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá: Nghiêm cấm:

- Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá.

- Hủy hoại di sản văn hoá.

- Đào bới, lấn chiếm khu di tích, danh lam thắng cảnh.

- Mua bán, vận chuyển trái phép các di vật, cổ vật, bảo vật.

- Lợi dụng việc bảo vệ di sản để làm điều trái pháp luật.

 

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

1. Tín ngưỡng: Là lòng tin vào cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời.

2. Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.

3. Mê tín dị đoan: Là tin vào những điều mơ hồ nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

4. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì ?

- Công dân có quyền theo hay không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.

- Công dân đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

5. Trách nhiệm của công dân là phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác:

- Tôn trọng nhũng nơi thờ tự : đền, chùa, miếu, nhà thờ…

- Không được bài xích, gây chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn   giáo khác nhau.

6. Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dùng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164