Chào mừng bạn đến với website THCS Võ Trường Toản

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 2/1/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Email liên lạc: myhanh2173@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Vưu Bửu Nam
Vưu Bửu Nam

Ngày sinh: 24/11/1961

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Email liên lạc: buunam.ductri@gmail.com

Nguyễn Thị Ngân Hà
Nguyễn Thị Ngân Hà

Ngày sinh: 25/8/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Email liên lạc: nguyenthinganha2508@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích